ความเห็น 50557

แนวคิดการจัดทำสมรรถนะเฉพาะของครูและผู้บริหาร

เขียนเมื่อ 

เห็นด้วยกับท่านอาจารย์อย่างยิ่งครับ แต่ละด้านมีที่มาที่ไปสอดรับกับการปฏิรูปการศึกษา มีความเชื่อมโยงกับมาตรฐานและตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการอย่างเป็นกระบวนการ เพื่อประสิทธิผลอันน่าภาคภูมิใจ

ขอบพระคุณมากครับ