ความเห็น 50527

Re-accredit HA2006(1)

เขียนเมื่อ 
  • เท่าที่เคยสัมผัสกับการถูกเยี่ยมสำรวจ อยากจะเอ่ยยืนยันแทนว่าพรพ.เน้นที่เชิงระบบแน่นอนค่ะ
  • การได้รับการรับรองไม่ใช่ตรารับประกับคุณภาพงาน 100 เปอร์เซ็นต์ ขอให้กำลังใจว่างานจะดีหรือไม่อยู่ที่ตัวเราตัดสินมากกว่าค่ะ