ความเห็น 50436

การร่วมงานกันครั้งสุดท้ายในฐานะนิสิตปริญญาโท ส.ม.1 มมส.

เขียนเมื่อ 

พบ เพื่อเรียนรู้ ขวนขวาย มุ่งมั่น ช่วยกันหาคำตอบ

 

จาก เพื่อทำหน้าที่ นำ "ศานติ" สู่มวลประชา