ความเห็น 50209

แลกเปลี่ยนรู้คุณอำนวย : เทคนิคการจับประเด็น

เขียนเมื่อ 

เรียน คุณแขก สคส.

     2 วันนี้ได้ร่วมทำหน้าที่ของคุณอำนวยการจัดการความรู้(ชุมชนคุณอำนวย : KFCoP) แม้จะได้ไม่มากนัก แต่ก็เต็มใจและรู้สึกว่าทำแล้วมีความสุขครับ ได้พบเพื่อน ช่วยเพื่อน ได้ลปรร.กับทีมงานของกรมอนามัย เพื่อจุดมุ่งหมายช่วยขับเคลื่อนการจัดการความรู้ตามกำลังและสติปัญญาเท่าที่จะทำได้  ได้แลกเปลี่ยนกับผู้รู้หลายท่านทั้งคุณหมอสมศักดิ์ คุณหมอนันทา และอีกหลายๆ ท่าน

      ครูนงเมืองคอนแจ้งในเบื้องต้นว่าประมาณต้นเดือนตุลาคม 49 นี้ จะมีตลาดนัดการจัดการความรู้แก้จนเมืองนครฯ ผมอาจได้มีโอกาสไปร่วมเพราะครูนงแจ้งว่าจะทำหนังสือเชิญไปเล่าแลกเปลี่ยนประสบการณ์ครับ