ความเห็น 50199

แลกเปลี่ยนรู้คุณอำนวย : เทคนิคการจับประเด็น

เขียนเมื่อ 

เรียน ผอ.บวร

      ขอบพระคุณมากครับที่ต่อยอด/เติมเต็มให้มีความสมบูรณ์ "ขับเคลื่อนประเทศไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และเอื้ออาทร"