ความเห็น 500807

ไก่...เบตง (ดูรูปก่อน)

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ คนพลัดถิ่น

  • ไก่เบตงเหมือนในรูปครับ
  • หงอนจักร  หนังสีเหลือง แข้งเหลือง  ต้วผู้หนัก 3.5 กก ตัวเมือ 2 กก ขนแข็งไม่มี มีแต่ขนอ่อน
  • จริงๆแล้วมี 2 สายพันธุ์ เดิมที่เดียวมีไก่คอล่อนด้วยเดียวนี้สูญพันธุ์ ถ้าผิดจากนี้อาจเป็นลูกผสมครับ
  • นิสัยดุ  คุมฝูง 5-10 ตัว
  • ขอบคุณมากครับ