ความเห็น 500803

ไก่...เบตง (ดูรูปก่อน)

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ อ.ชนันท์

P

  • นานมาที่ไม่ได้เข้ามาดูบันทึก
  • เป็นความจริงทุกอย่าตามที่น้องชนัน?ว่า
  • ราคาไกบ้าน ต้นทุนสูง ขายราคาไก่เบตงไม่ได้
  • ร้านอาหารที่เบตง ยังลักไก่ขายไก่บ้านหรือไก่ไข่ คนกินไก่เบตงเขารู้
  • ในที่สุดต้องเลิกกิจการ พ่อค้าไม่ซื้อ
  • ถ้าเลี้ยงปล่อยตามธรรมชาติพอได้
  • ขอบคุณมาก