ความเห็น 496006

ตำนานว่าด้วยกำเนิดชนชาติพม่า

เขียนเมื่อ 

คุณวิรัชคงเรียนรู้ เรื่องพม่าศึกษา โดยมองภาพ และประวัติศาสตร์จากพม่าด้านเดียว นั่นเรียกว่าประวัติศาสตร์ตามแบบฉบับของพม่า คุณวิรัชเชื่อใหม่ว่าชาวพม่า ไม่ว่าจะเป็นตำนาน ประวัติความเป็นมา ประวัติศาสตร์ ยังซ่อนเร้นปิดบังอำพรางอยู่มาก เคยได้ยินคำพูดว่า "การเขียนประวัติศาสตร์แบบเข้าข้างตนเองไหม" พม่าเป็นอย่างนั้น ไทยก็เช่นกัน หากต้องการศึกษาประวัติศาสตร์ในสมัยกรุงศรีอยุธยาที่เป็นจริงต้องศึกษาจากประวัติศาสตร์เชิงวิเคราะห์ มันไม่มีตามแผงหนังสือ รู้กันเฉพาะนักประวัติศาสตร์ เมื่อพบความจริงบางอย่าง ก็จะรู้เองว่า บางอย่าง บางสถานการณ์เหลวแหลกยิ่งกว่านวนิยายนำเน่าเลยทีเดียว พม่าก็เช่นกัน หากต้องการศึกษาเรื่องพม่า อย่าศึกษาเฉพาะภายใน ต้องศึกษาจากภายนอกด้วย แล้วนำไปวิเคราะห์หาข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ อาจไม่มีคำตอบในโลกหนังสือ แต่คุณวิรัชจะทราบคำตอบในใจ ผมเขียนประวัติความเป็นมาของชาวพม่าที่เรียกว่า "เผ่ามิรันมา" ให้ข้าราชการในจังหวัดได้เรียนรู้ เพื่อประโยชน์ต่อการทำงานตามชายแดน

วันหน้าผมขอแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคุณวิรัช ให้ชัดแจ้ง เราจะหาคำตอบที่เป็นจริงร่วมกัน ถ้าไม่รังเกียจคนแก่คนหนึ่ง

อาจารย์เก