ความเห็น 49553

แลกเปลี่ยนรู้คุณอำนวย : เทคนิคการจับประเด็น

เขียนเมื่อ 
ชอบวรรคทองมากครับ "ขับเคลื่อนประเทศไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้" ขออนุญาตเพิ่มเติมว่า "ขับเคลื่อนประเทศไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และเอื้ออาทร" ด้วยความเคารพครับ