ความเห็น 49374

“โฮจุน” จิตสำนึกของหมอที่สะท้อนถึงครูมืออาชีพ

เขียนเมื่อ 

จะแข่งกันไปถึงไหนกัน....

ชื่นชมในอุดมการณ์ของหมอโฮจุน  ในชีวิตจริงก็มีบุคคลเหล่านี้อยู่ไม่น้อย

ผมมองว่า การที่ได้ช่วยเหลือคนอื่น ทำให้คนอื่นมีควา่มสุข ปลดทุกข์ที่เขามี

ป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่...ที่เราได้รับโอกาสที่ได้ทำด