ความเห็น 49280

ถือป้ายง่ายกว่า...ไม่ต้องควง

เขียนเมื่อ 

     มีเหตุผลดีนะครับ เพราะเป็นเหตุผลประกอบการตัดสินใจและเขาก็พึงพอใจ เยี่ยมมากครับ