ความเห็น 48968

โรงเรียนบ้านหนองห้างหนองกวาง อ.เขื่องใน สพท.อบ.1

เขียนเมื่อ 
เยี่ยมมากครับท่าน ผอ.ขอชื่นชมในความมุ่งมั่นของท่านผู้บริหาร คุณครูและนักเรียนทุกคนครับ