ความเห็น 48932

ถือป้ายง่ายกว่า...ไม่ต้องควง

เขียนเมื่อ 

คุณศุภลักษณ์ หิริวัฒนวงศ์

     แน่นอนว่าต้องเป็นของดีของ "ชายขอบ" เดี่ยวนี้น้องเดมจะบอกเพื่อนว่าพ่อชื่อ "ชายขอบ" ดูท่าเขาก็พอใจชื่อพ่อชื่อนี้ด้วยครับ "พ่อชายขอบ" (ยิ้ม ๆ)