ความเห็น 48891

ถือป้ายง่ายกว่า...ไม่ต้องควง

เขียนเมื่อ 

คุณ.....ครับ

     บทกวีรจนา ศกุน ตลา ช่างงดงามไพเราะมากเลยครับ ขอบคุณมากจริง ๆ ครับ