ความเห็น 488347

เมื่อพ่อผมเอ่ยจะเขียน blog #2

เขียนเมื่อ 
ชอบใจเรื่องของคุณพ่อ ชอบอ่านเรื่องของคุณลูก (ชายขอบ) ขอบคุณเรื่องราวที่บอกเล่าต่อ