ความเห็น 48534

KM อุปมา: ดอกไม้ปลายทาง กับ ดอกไม้รายทาง

เขียนเมื่อ 

อาจารย์ธวัชเข้าใจเปรียบเทียบนะคะ ดีจัง