ความเห็น 48528

แลกเปลี่ยนประสบการณ์"การสนทนากลุ่ม"

เขียนเมื่อ 
เพิ่มเติมอีกหน่อยครับ.... การคิดแบบที่ว่า You and I are O.K. ทำให้เกิดการสื่อสารระหว่างมนุษย์ที่เท่าเทียมกัน ทำให้เกิดการอยากเรียนรู้ และให้ความเข้าใจ ทำให้เราเอาใจเขา มาใส่ใจเรา และนำไปสู่การเกิดกระบวนการเรียนรู้ (Learning Process)- - - ->ให้กำลังใจครับ