ความเห็น 483649

ก้าวแรกการดำเนินงานนวัตกรรมภูมิปัญญาเศรษฐกิจพอเพียง

เขียนเมื่อ 
  • สวัสดีครับ ผอ.ธุวนันท์
  • ดีใจกับก้าวแรก เป็นก้าวเริ่มต้นที่สำคัญของสำนักฯ  ครับ
  • สู้ๆ.....