ความเห็น 48358

ปลากับสุขภาพตา

เขียนเมื่อ 
ปลานี่มีประโยชน์มากจริงๆ  เป็นบทความที่ได้ความรูนอกจากจะไม่เป็นโรคอ้านแล้ว...ยังสามารถลดการเสี่ยงต่อโรคจอตาเสื่อมได้อีก...สาระพัดประโยชน์จริงๆ  ติดตามอยู่เรื่อยๆ คะ