ความเห็น 482938

ก้าวแรกการดำเนินงานนวัตกรรมภูมิปัญญาเศรษฐกิจพอเพียง

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ

  • พูดถึงการสร้างเวบไซต์ เห็นด้วยกับการให้เด็กๆมีส่วนร่วมในการ ทำ
  • การมีส่วนร่วม เหมือนกับเว็บ gotoknow.org ที่ขยายผลไปไกลมากๆแล้ว