ความเห็น 48088

มิติแห่งความขัดแย้ง(dimensions of conflict) : ข้อคำนึงบางประการเพื่อการศึกษาโดยครอบคลุม

เขียนเมื่อ 
ถ้ายังไงคุณแทน ลองอ่านหนังสือ " นิติปรัชญา "ของศ.ดร.ปรีดีเกษมทรัพย์ ก่อนดีกว่าคะ เพราะท่านกล่าวถึงปรัชญาของนิติศาสตร์ว่าประกอบด้วยอะไรบ้าง