ความเห็น 47552

ทั้งสะดวกและสบาย....หาได้ที่ไหนไม่ได้ .. ไป GotoKnow !

เขียนเมื่อ 
    "ณ ที่นี่ มีความรู้ คู่ความคิด
    มีมวลมิตร จิตเลิศ ประเสริฐยิ่ง
    ประสบการณ์ พลิกแพลง แหล่งอ้างอิง
    สรรพสิ่ง ณ ที่นี้ มีด้วยใจ....."