ความเห็น 47202

RBM & KM & LO & PDCA & BALANCE SCORECARD & ฯลฯ

เขียนเมื่อ 
     เพิ่งเข้ามาพบเจอน้องเรานี่เอง ยินดีต้อนรับครับ ไปทักทายกันบ้างนะ
     ประเด็นที่มองเป็นความซ้ำซ้อน อยากชวนมองว่า ลองทบทวนดี ๆ ซ้ำซ้อนด้วยเหตุใด เพราะเราติดในเอกสารหรือเพราะซ้ำซ้อนในการนำมา Integrate กันแล้วใช้ลงมือจริง...ไม่ซีเรียสนะ