ความเห็น 47088

วิจัยเชิงคุณภาพ "การศึกษาความเชื่อในผลของความดี"

เขียนเมื่อ 

อาจารย์สุนีย์ ครับ

     จริง ๆ ผมตามมาอ่านแล้วบันทึกนี้ตั้งแต่ช่วงเช้านะครับ แต่เหมือนติด ๆ ในใจประเด็นการวิจัยนะครับ เลยยังไม่ให้ คห.ไว้ ตอนนี้พอจะ Get อะไรได้บ้างครับ ก็อยากจะ ลปรร.ด้วยนิดหน่อยนะครับ ดังนี้
     1. เขาศรัทธาเพราะเห็นผลจากการปฎิบัติ หรือ เชื่อกันตาม ๆ มา อะไรเป็นมูลเหตุนำ อะไรเป็นมูลเหตุทำให้เกิดความยั่งยืนในความเชื่อนั้น อย่างไร
     2. เมื่อเขาโดนกระแสโลกาภิวัฒน์เหนี่ยวนำ อะไรทำให้เขาไม่เปลี่ยนแปลง หรือโน้มเอียงไปตามนั้น ทั้ง ๆ ที่กระแสที่ว่ารุนแรงนักในปัจจุบัน
     3. เครือข่ายคนที่เชื่อฯ เขาใช้อะไร อย่างไรบ้างครับ ในการเพิ่มจำนวนสมาชิก และรักษาสมาชิกไว้ (อาจจะโดยไม่รู้ตัว)
     ... (น่าจะมีอีกนะครับ)

     เป็นสิ่งที่ผมสนใจใคร่รู้มากเลยครับ เพราะผมทึ่งมากเมื่อเห็นชื่องานวิจัย อยากอ่านเร็ว ๆ แล้วสิครับ ไม่แน่ใจว่างานชิ้นนี้ตอบคำถามที่ผมสงสัยข้างต้นยังครับ