ความเห็น 47031

วิจัยเชิงคุณภาพ "การศึกษาความเชื่อในผลของความดี"

เขียนเมื่อ 
อาจารย์ Ms.Sunee ...เรื่องราว ประเด็น ที่อาจารย์ ศึกษา น่าสนใจมากครับ ส่วนผลการศึกษา หากมีอะไรที่น่าสนใจ อยากให้อาจารย์นำมาแลกเปลี่ยนใน Blog ด้วยครับ