ความเห็น 467182

ผ้าเมืองน่าน จากจิตรกรรมฝาผนังวัดภูมินทร์

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ อาจารย์ธวัชชัย

  • ก่อนอื่นขอชื่นชมอาจารย์ด้วยครับ ดีใจที่ทราบว่าเป็นพี่ช้าง มช. หลายๆท่านเป็นนักเขียน นักแปล ครับ
  • ผมเองเป็นคนล้านนาและชีวิตก็ผูกพันกับวิถีวัฒนธรรม หลากหลาย (โญน ญอง ไต  ญาง  และกลุ่มชาติพันธุ์อื่น) ซึมซับไป แต่ไม่ได้เรียนรู้เชิงลึกเท่าไหร่ แต่ผมพยายามเชื่อมโยงสิ่งเหล่านี้ในฐานะคนทำงานกับชุมชน
  • "วัฒนธรรม" เป็นประเด็นเย็นที่ผมใช้ร้อยรัดคนเข้าด้วยกัน หากพื้นที่ไหนร้อนด้วยความขัดเเย้งเราพบว่า การใช้วัฒนธรรมเดินนำ เป้นการแก้ไขปัญหาได้ดี
  • ที่"เมืองปาย" มี ๗ กลุ่มชาติพันธุ์ ถือว่าหลากหลายมาก เราได้ใช้ "วัฒนธรรม" นำการขับเคลื่อนด้วยครับ
  • ในโอกาสต่อไป ต้องขอปรึกษา ขอเรียนรู้ประเด้นนี้ด้วยครับ
  • ภาพเขียนวัดภูมินทร์มีเสน่ห์มากครับ เห็นในสื่อมากมาย ผมเคยเอามาเป็นแบบวาดสีน้ำมันครั้งหนึ่ง สวยไม่เบาครับ (ชมตัวเอง)
  • เป็นบันทึกที่มีคุณค่ามากครับ ขอบคุณมากครับ