ความเห็น 46417

สื่อ เทคโนโลยี กับการแก้ปัญหาความขัดแย้ง

เขียนเมื่อ 
  • อยากให้สื่อให้ข้อมูลที่ตรงประเด็น ไม่ยั่วยุ ให้ข้อมูลทั้งข้อดีและข้อเสียเพื่อจะได้มีข้อมูล ให้นักวิชาการ ชาวบ้าน เอกชน ได้ตัดสินใจ ไม่ต้องการให้เขียนข่าวเพื่อให้เกิดความขัดแย้ง ครับ
  • เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับ
  • ขอบคุณมากครับ