ความเห็น 46181

เรณู สัสดีแพง : ขรก.พลเรือนดีเด่น ประจำปี ๒๕๔๘

เขียนเมื่อ 

    ยินดีด้วยอย่างยิ่งครับ กับ "เพชร" เม็ดงาม อีกเม็ดหนึ่งของประเทศไทย เห็นด้วยครับ ที่คุณหมอ บอกว่าคนที่ส่งเสิม สนับสนุนคนดีให้ได้ดี นั้นยิ่งหายาก ส่วนมากที่หาง่ายจะเป็นพวกที่กลัวคนอื่นได้ดี (กว่าตนเอง)

    ขอบพระคุณครับ