ความเห็น 455015

ผ้าเมืองน่าน จากจิตรกรรมฝาผนังวัดภูมินทร์

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ อ.บัวชูฝัก


ภาพจิตรกรรมเหล่านี้เป็นบันทึกที่ถาวรและสวยงามด้วยครับ

คนไปเมืองน่านมักจะนึกถึงพระธาตุแช่แห้ง

ลืมนึกถึงวัดภูมินทร์ไปเลย

ความจริงก็อยู่ไม่ไกลพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน

ไปเมืองน่าน ลองแวะไปชมนะครับ

ขอบคุณครับ