ความเห็น 454772

ผ้าเมืองน่าน จากจิตรกรรมฝาผนังวัดภูมินทร์

เขียนเมื่อ 
  • สวัสดีครับคุณธวัชชัย
  • คนโบราณผู้เฒ่าผู้แก่ท่านถ่ายทอดไว้ดีมากเลยครับ
  • มองภาพพร้อมอ่านคำบรรยายเข้าใจถึงวีถีความเป็นอยู่ของผู้คนสมัยนั้นได้เป็นอย่างดี
  • ทึ่ง ภาพที่มีชนเผ่ากระเหรี่ยงครับ
  • แสดงว่าชนเผ่านี้เข้ามาอาศัยหรือมีความเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของชาวล้านนามานานมากแล้วนะครับ
  • ผู้ชายไทยสมัยก่อน โดยเฉพาะหนุ่มล้านนานิยมสักลาย
  • ได้ทั้งความรู้และความเพลิดเพลินตลอดจนจินตนาการ
  • ขอบคุณมากครับ