ความเห็น 440497

G2K เฮฮาศาสตร์ vs Chaordic Organization

เขียนเมื่อ 

Highly Recomment ให้อ่านของ Margaret J. Wheatley ครับ . . . แล้วนำมาทดลองทำเหมือนกับที่ท่าน "คนไร้กรอบ" แนะนำไว้ . . . ขอให้โชคดีครับ