ความเห็น 43792

ฟัง: เซียนฟัง

เขียนเมื่อ 

คุณ งาม

     บทเพลงพระราชนิพนธ์ที่อันเชิญมาไว้ที่บันทึกนี้ "ใกล้รุ่ง"
     ก็จะพบแสงทองผ่องอำไพ ของวันใหม่ที่สดใส... ขอบคุณนะครับ