ความเห็น 43707

ถ้าเป็นผม ผมไล่ไป drop แล้ว

เขียนเมื่อ 

การนำบล็อกมาใช้เพื่อการศึกษา เป็นสิ่งที่ควรส่งเสริม แต่อย่างที่นศ.เหล่านี้ปฏิบัติดังที่อ.ธวัชชัยเขียนไว้ คือ การลอกกันมาส่งการบ้าน เป็นเรื่องที่ไม่สมควรอย่างยิ่ง ยิ่งมาบล็อกกันอยู่บน GotoKnow ที่ที่พยายามสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ยิ่งเป็นพฤติกรรมที่สมาชิกทนกันไม่ไหวแน่นอนคะ

ครูอาจารย์ลองคิดดูให้ดีๆ ซิคะ มีหนทางมากมายที่ท่านสามารถใช้บล็อกเพื่อส่งเสริมการศึกษาอย่างถูกต้องได้ เช่น

  • ให้นศ.เขียนประสบการณ์การฝึกงาน
  • เขียนเล่าการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย
  • เขียนสิ่งที่เขาได้รับจากวิชาต่างๆ ที่ฝึกให้เขาเป็นมนุษย์
  • ฯลฯ

บล็อก หรือ เครื่องมือ IT ต่างๆ ก็เป็นเพียงแค่เครื่องมือ คนที่ได้มีเครื่องมือ หรือ ได้จับอาวุธ ก็เหมือนกันคะ จะต้องมีหลักจริยธรรมจรรยาบรรณในการใช้นะค่ะ