ความเห็น 435046

G2K เฮฮาศาสตร์ vs Chaordic Organization

เขียนเมื่อ 
P
3. อ.ลูกหว้า  จริงๆจะไปให้ อ.ลูกหว้าบรรยายเรื่องนี้ให้ฟังนะครับ  อิอิ  นอนดูดโอเลี้ยงฟัง  ไม่ต้องอ่านเอง  อิอิ