ความเห็น 430759

tag ความคิดถึงของจันทรรัตน์ค่ะ

เขียนเมื่อ 

คิดถึงทุกท่าน ... ทุกกรณี  และทุกบทความ ...เช่นกัน

แต่ช่วงนี้งานเยอะจริง ๆ  ครับ... โดยเฉพาะการออกพื้นที่เยี่ยมเยียนนิสิต

....

สุขภาพแข็งแรง  .. นะครับ