ความเห็น 43040

เมื่อชาวบ้านเห็นตัวเองเป็นตัวเอก : การเสริมสร้างอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ในการคืนข้อมูลด้านสื่อสู่ชุมชน

เขียนเมื่อ 
  • บรรยายได้ชัดเจนมากครับ
  • ขนาดไม่มีรูปภาพนะครับ
  • ขอเป็นกำลังใจให้ครับ