ความเห็น 43036

โครงการอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : อสวท.

เขียนเมื่อ 

คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม อาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 6-7 ก.ค. 49 นี้ ที่วิทยาเขตสารสนเทศ จันทบุรี ขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131  
เบอร์โทรศัพท์   0-3874-5900 ต่อ 4312, 4313, 4320 กด 101, 106