ความเห็น 42887

การคิดและพูดแบบ Optimistic กับ Pessimistic ให้ผลที่แตกต่างกันอย่างมากนะคะ

เขียนเมื่อ 

สำหรับผู้อ่านที่บังเอิญมาอ่านเจอนะคะ

piss off เป็นแสลงอเมริกัน แปลว่า โกรธ แต่ถ้าคำว่า piss เฉยๆ แปลว่า ฉี่ นะคะ