ความเห็น 41887

R2R : "ทีม" R2R โรงพยาบาลยโสธร

เขียนเมื่อ 
     อยากเห็นทีมคุณกิจในแต่ละกลุ่ม หากได้ชื่อเล่นด้วยจะยิ่งดี เพราะเดี่ยวหลาย ๆ วันไปผมจะลืมท่านผู้มีคุณูปการเหล่านั้นครับ Dr.Ka-poom น่าจะไปเอามาลงเป็นบันทึกไว้ด้วยนะครับ