ความเห็น 41734

ลูกปัด : เครื่องประดับที่ไม่เคยเสื่อมความนิยม

ถึงคุณ taweewut ลูกปัด เป็นเครื่องประดับที่พบสมัยก่อนประวัติศาสตร์และพบทั่วโลกในลักษณะของลูกปัดดินเผา ลูกปัดแก้ว ลูกปัดหิน ลูกปัดจากเมล็ดพืช ลูกปัดจากกระดูกสัตว์ เป็นต้นค่ะ สำหรับลูกปัดที่คลองท่อมนั้น ส่วนใหญ่เป็นลูกปัดแก้วและลูกปัดหิน (ประเภทหินคาร์เนเลี่ยน,อาเกต) ซึ่งมีแหล่งผลิตในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ และคลองท่อมเองก็เป็นแหล่งผลิตลูกปัดแก้วที่สำคัญอีกด้วยค่ะ เนื่องจากได้มีการพบเศษแก้วหลอมซึ่งเป็นวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตลูกปัดแก้วอย่างมาก ลูกปัดเป็นตัวแทนของค่านิยม ความเชื่อ โชคลาง ฐานะทางสังคม การรักษาโรค การค้าขาย รวมทั้งพิธีกรรม ลูกปัดที่พบที่คลองท่อมก็เช่นกันค่ะ