ความเห็น 41581

เวทีค้นหาปัญหาเพื่อหาโจทย์วิจัยPARอาหารปลอดภัยของตำบลท่าไม้ อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร (1)

เขียนเมื่อ 

ผมดีใจมากที่คุณทำเรื่องอาหารปลอดภัย โดยเฉพาะขั้นต้นนำ เพราะงานวิจัยหลายชิ้น เกี่ยวกับการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจะมีสารปนเปื้อนติดมากับวัคถุดิบก่อนการแปรรูป

ผมเคยลงชุมชนจัดทำเวทีเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารให้ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) หัวใจของเรื่องนี้อยู่ที่ การศึกษาบริบทชุมชน ต่อจากนั้นก็ทำ SWOT analysis กิจกรรมต่อคือ การร่วมกันหาแนวทางหรือวางแผน การปรับปรุงผลิตภัณฑ์นั้นๆ กิจกรรมสุดท้ายคือการร่วมปฏิบัตติตามแผนที่กำหนด ผลิตภัณฑ์นั้นก็จะได้รับมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น อย. มผช. เป็นต้น

ขอเป็นกำลังใจให้คุณสิงห์ป่าสัก ทำเรื่องนี้ให้สำเร็จ ครับ