ความเห็น 414498

การจัดการความรู้เกษตรกรรมแบบประณีต ตอนที่ 3

เขียนเมื่อ 

เรื่องนี้ควรเขียนเมื่อ ๓ ปีที่แล้วครับ

หรือรอให้หลังจากจบไปแล้ว ๓ ปี ก็ได้

จะคม ชัด ลึกกว่านี้ครับ