ความเห็น 40556

ร้านกาแฟกับการจัดการความรู้แก้จนเมืองคอน

เขียนเมื่อ 

ตอนเที่ยงวันนี้มีโอกาสเข้าไปเยี่ยม กศน.เมืองคอน เจอครูนง เมื่อทักทายกันแล้ว ครูนงถามว่าได้อ่าน ข้อเขียน  km .ร้านกาแฟแล้วยัง เลยต้องมาหาอ่านจนได้  รู้สึกชื่นชมจริง ๆที่ขณะนี้โครงการแก้จนเมืองคอน ได้บุคคลากรที่เข้าใจสามารถประยุกต์การเรียนรู้เข้ากับสถานการณ์ วิถีชิวิต ได้อย่างสอดคล้อง จริง ๆ