ความเห็น 40208

การจัดการความรู้การเงินพัสดุมข.(3)

เขียนเมื่อ 

            แก้ไขแล้วคะแต่ขนาดอาจจะใหญ่ไปบันทึกนี้ใช้เวลาแก้ไขหลายครั้งเพราะตอนเขียนอยู่ดี ๆ บันทึกไม่ได้ 2 ครั้ง              

                  ขอบคุณมากในมิตรแท้ที่คอยช่วยดูแลกัน