ความเห็น 399166

เรียงความเรื่องแม่ ...เมื่อไม่มีแม่

เขียนเมื่อ 

ฟังแล้วเศร้าค่ะ

โชคดีเหลือเกิน...ที่เรายังมีแม่อยู่