ความเห็น 39170

We are proud to be Thai people : เราภูมิใจที่เกิดเป็นคนไทย

เขียนเมื่อ 

            วันนี้ได้ฟังข่าวว่าภาคเอกชนจะนำเรื่องเศรฐกิจพอเพียงนำมาใช้ในการประกอบกิจการไม่ทำเพื่อหวังผลกำไรจนมากเกินไป     รู้สึกดีใจเพราะบางครั้งรู้สึกนำวิธีการตลาดมาใช้จนเกินไปไม่คิดถึงผลกระทบในภายหลังตัวอย่างเช่น การโทรฟรีทำให้เด็ก ๆ หรือผู้ใหญ่บางท่านใช้เวลาไม่เกิดประโยชน์เลย และอาจสิ้นเปลืองภายหลังเนื่องจากติดนิสัยโทรนาน ๆ    พวกเราจะคงช่วยกันจับตามองและให้กำลังใจเอกชนที่นำ เศรฐกิจพอเพียงไปใช้ในการบริหารงาน

                                                  จรัสศรี