ความเห็น 384443

ความยากจนในสังคมและภาคเกษตรกรรมของไทย (๑๕) : สังคมที่ขาด “จิตวิญญาณ???”

เขียนเมื่อ 
  • ยังไงๆก็คงต้องทำไปเต็มที่เท่าที่ "ใจสั่งทำ" ล่ะครับ  เพราะลูกหลายเหลนโหลนในอนาคตกำลังจะไม่มีที่ยืนกันแล้ว และเราก็ "เกิดมาแล้วชาติหนึ่ง" ขอให้ได้ทำในแบบที่ "จอมปราชญ์แห่งแผ่นดินไทย" พระองค์ได้ทรงทำอย่างเต็มที่ให้เราดูเป็นตัวอย่างแล้ว (แม้ได้เศษเสี้ยวธุลีหนึ่งก็ยังดีครับ)
  • สวัสดีครับ