ความเห็น 383787

ความยากจนในสังคมและภาคเกษตรกรรมของไทย (๑๕) : สังคมที่ขาด “จิตวิญญาณ???”

เขียนเมื่อ 
P
1. นายสายลม อักษรสุนทรีย์
เมื่อ พฤ. 13 ก.ย. 2550 @ 17:17
แหมมาเร็วแบบกามนิตหนุ่มเลยนะครับ
ด้วยความยินดีครับที่ยังมีคนสนใจเรื่องของชาติครับ
เป็นพันธมิตรกันนานๆนะครับ