ความเห็น 383629

การเดินทางศึกษาดูงาน

เขียนเมื่อ 
 • แวะมาทักทายเจ้าค่ะ
 • ว่างๆทักทายได้นะเจ้าค่ะ
 • เคยคิดว่า...บนหนทางที่เลือกเดิน
  ต่างคนต่างเผชิญสิ่งแปลกใหม่
  ต่างคนต่างทิศทางที่เดินไป
  ก้าวเท้าไม่เหยียบใครเป็นดี

  แต่วันนี้ได้มองเห็นหลายมุมอับ
  ซึ่งมันซ่อนลึกลับเต็มที่
  ยังมีอีกกลุ่มคนคลุกฝุ่นผงธุลี
  ใต้ฝ่าเท้าที่มีของสิ่งที่เรียกว่าคนด้วยกัน