ความเห็น 38237

โครงการอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : อสวท.

เขียนเมื่อ 

เมื่อ อสวท. ติดน้ำท่วมที่ มรภ.อุตรดิตถ์

ต้องขอชื่นชม และยกย่องทีมงาน อสวท. ที่ไม่ท้อถอยต่องานที่ได้รับมอบหมาย ถึงแม้พวกเราจะต้องติดอยู่ท่ามกลางกระแสน้ำที่พัดมาตั้งแต่วันที่ 23 พ.ค. ที่ผ่านมา เป็นภาพแห่งความทรงจำ อีกครั้ง

ขอบคุณอาจารย์ beeman ที่เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ของ อาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี